Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 215  pokazuj  pozycji

TZ-PNK.UR.260.5.2024 Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę PCV o współczynniku (Uw max 0,9W/m²K) w pustostanach, lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy na terenie: DOM: „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”, kończącego się zawarciem umowy ramowej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-02-01 2024-02-20 10:00 --
TZ.PNK.260.4.2024 Wykonywanie świadectw charakterystyki energetycznej dla lokali i budynków zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2021r. poz. 497 ze zm.). Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-29 2024-02-09 10:00 --
TZ.PNK.260.3.2024 Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania oraz wykonanie nowych obiektów drogowych i utwardzeń, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska”. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2024-01-16 2024-02-01 10:00 --
TZ.PNK.US.260.1.2024 Świadczenie usług pocztowych dla Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w roku 2024/2025. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-12 2024-01-29 10:00 --
TZ.PNU.260.1.2024 Wykonywanie usług w zakresie sprzątania i utrzymania czystości w budynkach oraz na terenach przyległych do tych nieruchomości, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, znajdujących się w VI rejonach administracyjnych. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2024-01-09 2024-02-16 10:00 --
TZ.PNU.US.260.8.2023 Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia Zamawiającego w siedzibach Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-12-05 2024-01-11 10:00 --
TZ.PNK.260.50.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 141 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branży elektrycznej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-23 2023-12-14 10:00 --
TZ.PNK.260.49.2023 Wykonywanie usług w zakresie opróżniania i usuwania zawartości pustostanów lokali: mieszkalnych wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi (np.: piwnice, komórki lokatorskie), lokali użytkowych, strychów i garaży administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy wraz z usuwaniem wytworzonych przy wykonywaniu tych czynności odpadów. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-11-22 2023-11-30 10:00 --
TZ.PNK.260.48.2023 Wykonanie robót drogowych w zakresie remontów uszkodzonych nawierzchni wewnętrznych ciągów komunikacyjnych i ich oznakowania oraz wykonanie nowych obiektów drogowych i utwardzeń, na terenach zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy DOM „Służewiec”, DOM „Wierzbno”, DOM „Wiśniowa”, DOM „Madalińskiego”, DOM „Konduktorska”, DOM „Polkowska” Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-11-09 2023-11-24 10:00 --
TZ.PNK.260.46.2023 Wykonanie rozbiórki oraz odbudowa altany śmietnikowej przynależnej do budynku przy ul. Jadźwingów 18 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-10 2023-10-25 10:00 --
TZ-PNK.260.43.2023 Wykonanie remontu pustostanu nr 591 w budynku przy ul. Blacharskiej 1 w Warszawie w branży budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-28 2023-10-17 10:00 --
TZ.PNK.260.42.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 78 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie w branżach: budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-27 2023-10-13 10:00 --
TZ.PNK.260.40.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 220 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 23 w Warszawie w branżach budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-19 2023-10-06 10:00 --
TZ-PNK.260.39.2023 Remont fragmentu ogrodzenia przy budynku na ul. A. Grottgera 25A w Warszawie w branży ogólnobudowlanej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-13 2023-10-03 10:00 --
TZ.PNK260.37.2023 Budowa oraz rozbiórkA instalacji oświetlenia terenu osiedlowego wzdłuż ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Bernardyńskiej od ul. F . Starowieyskiego do budynku przy ul.Bernardyńskiej 2. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-04 2023-09-20 10:00 --
TZ.PNK.260.35.2023 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 8 i 27 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie w branżach: budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-10 2023-08-25 10:00 --
TZ-PNK.260.36.2023 Remontu fragmentu ogrodzenia przy budynku na ul. A. Grottgera 25A w Warszawie w branży ogólnobudowlanej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-08-10 2023-08-25 10:00 --
TZ.PNK.260.33.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 166 w budynku przy ul.Z.Modzelewskiego 23 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-21 2023-08-08 10:00 --
TZ-PNK.260.32.2023 Wykonanie remontu czterech klatek schodowych polegający na wymianie starych okładzin na nowe w budynku mieszkalnym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-19 2023-08-08 10:00 --
TZ-PNK.260.27.2023 Wykonanie remontu czterech klatek schodowych polegający na wymianie starych okładzin na nowe w budynku mieszkalnym przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-23 2023-07-11 10:00 --
TZ.PNK.260.23.2023 Dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy, będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. E.J. Abramowskiego 9, kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. Dolnej 21 A, kotłownia w budynku mieszkalnym przy ul. Irysowej 8 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2023-06-09 2023-06-19 10:00 --
TZ-PNK.260.24.2023 Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy rampy od strony południowej w budynku przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-06 2023-06-22 10:00 --
TZ.PNK.260.21.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 64 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-02 2023-06-19 10:00 --
TZ.PNK.260.19.2023 Wykonanie rozbiórki rampy dla osób niepełnosprawnych przy klatce nr I budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-24 2023-06-09 10:00 --
TZ.PNK.260.17.2023 Odbudowa więźby dachowej drewnianej, naprawę kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych oraz roboty towarzyszące w branży elektrycznej w budynku przy ul. A. Naruszewicza 16 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-09 2023-05-26 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa