Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 217  pokazuj  pozycji

TZ.PNK.260.24.2022 Opróżnianie pustostanów mieszkalnych i użytkowych położonych w budynkach znajdujących się na terenach administrowanych przez ZGN Mokotów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-11-17 2022-11-28 10:00 --
TZ.PNU.260.6.2022 Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zab.awarii oraz wykonywanie czynności niezb.do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i adm. przez ZGN w Dzielnicy Mokotów oraz w lok.gminnych znajdujących się w budynkach nie będących w adm. ZGN, znajdujących się w VI rejonach. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-24 2022-11-25 10:00 --
TZ.PNU.260.5.2022 Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, (…) niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych (…) ZGN w Dzielnicy Mokotów w III Rejonach Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-24 2022-11-25 10:00 --
TZ.PNU.260.4.2022 Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali oraz terenów zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów (...) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-10-24 2022-11-25 10:00 --
TZ-PNK.260.23.2022 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 53 w budynku przy ul. Orzyckiej 25 w branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-10-12 2022-10-27 10:00 --
TZ-PNK.260.21.2022 wykonanie remontu posadzki wraz z wymianą odwodnienia liniowego w garażach budynku przy ul. E. J. Abramowskiego 9 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-29 2022-10-14 10:00 --
TZ.PNK.260.22.2022 Wykonanie wymiany posadzek korytarzy obiektu na nowe z wykładziny przemysłowej w budynku przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-29 2022-10-14 10:00 --
TZ.PNK.260.19.2022 Wykonanie usługi w zakresie wykonania przeglądów połączonych z czynnościami konserwacyjnymi oraz napraw urządzeń: placów zabaw, placu zabaw aktywnego wypoczynku (skatepark), siłowni plenerowych, urządzeń i naw. sportowych zarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, w okresie pomiędzy IV kwartałem 2022 r., a 31 grudnia 2023 Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-13 2022-09-22 10:00 --
TZ.PNK.260.20.2022 wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 53 w budynku przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-09-09 2022-09-28 10:00 --
TZ.PNK.260.18.2022 wykonanie wymiany posadzek korytarzy obiektu na nowe z wykładziny przemysłowej w budynku przy ul. Orzyckiej 25 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-29 2022-09-13 10:00 --
TZ.PNK.260.17.2022 Wykonanie remontu nawierzchni boiska sportowego zlokalizowanego przy metrze Wilanowska polegającego na: wykonaniu nowej nawierzchni boiska do koszykówki o charakterze wielofunkcyjnym z masy poliuretanowej wylewanej na istniejącą nawierzchnię betonową i pomalowaniu komunikacji nawierzchni betonowej farbami chemoodpornymi o zwiększonej odporność na ścieranie (...) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-10 2022-08-25 10:00 --
TZ.PNK.260.16.2022 Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej polegającej na wymianie wodomierzy zimnej i ciepłej wody w szachtach na klatkach schodowych w budynku przy ul. Abramowskiego 9 w Warszawie wraz z dostawą i uruchomieniem systemu odczytu radiowego Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-08-04 2022-08-19 10:00 --
TZ.PNK.260.15.2022 Odbudowa więźby dachowej drewnianej, naprawę kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur, spustowych oraz roboty towarzyszące w branży elektrycznej w budynku przy ul. A. Naruszewicza 16 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-22 2022-08-08 10:00 --
TZ.PNK.260.13.2022 Wykonanie robót budowlanych w branży sanitarnej polegającej na wymianie instalacji wody zimnej, wody ciepłej, hydrantowej, kanalizacji i centralnego ogrzewania wraz z robotami towarzyszącymi oraz w branży sanitarnej i elektrycznej polegającej na wymianie węzła cieplnego w budynku użytkowym przy ul. Smoluchowskiego 2 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-11 2022-07-26 10:00 --
TZ.PNU.260.2.2022 Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie wykonywania bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji sanitarnych i urządzeń w budynkach i lokalach gminnych oraz urządzeń i instalacji terenowych administrowanych przez w VI Rejonach administracyjnych Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-01 2022-08-08 10:00 --
TZ.PNU.260.3.2022 Wykonywanie bieżących usług remontowych w tym konserwacyjnych, usuwania i zabezpieczania awarii oraz wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów (...) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-01 2022-08-08 10:00 --
TZ.PNK.260.11.2022 Kompleksowa dostawa gazu ziemnego wysokometanowego obejmującą sprzedaż i dystrybucję gazu do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy, będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy: przy ul. E.J. Abramowskiego 9, ul. Dolnej 21 A, ul. Irysowej 8. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-29 2022-07-11 10:00 --
TZ.PNU.260.1.2022 Wykonywanie bieżących prac i usług remontowych, w tym konserwacyjnych, przeglądów, okresowych kontroli, usuwania i zabezpieczania awarii oraz innych czynności w branży ogólnobudowlanej niezbędnych do utrzymania w ruchu budynków i lokali oraz terenów zarządzanych i administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów oraz w lokalach gminnych (...) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-24 2022-07-27 10:00 --
TZ.PNK.260.9.2022 Remont muru oporowego stanowiącego fundament ogrodzenia nieruchomości przy ul.A.Grottgera 25 A w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-05-23 2022-06-07 10:00 --
TZ.PNK.260.10.2022 Przeprowadzanie lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób miasta, położonych na terenie Dzielnicy Mokotów. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-05-18 2022-05-27 10:00 --
TZ.PNK.260.5.2022 Rozbiórka budynku mieszkalnego i dwóch budynków gospodarczych przy ul. Skałackiej w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-11 2022-05-06 10:00 --
TZ-PNK.260.4.2022 Świadczenie usług przeprowadzania okresowych kontroli polegających na wykonywaniu przeglądów 5-cio letnich w zakresie wynikającym z art. 62 ust 1 pkt. 1 i 2 ustawy Prawo Budowlane budynków oraz przeglądów rocznych obiektów budowlanych i ogrodzeń. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-04-06 2022-04-20 10:00 --
TZ.PNK.260.3.2022 Wykonywanie usług kominiarskich polegających na okresowych kontrolach stanu technicznego i czyszczeniu przewodów kominowych w budynkach administrowanych przez ZGN w Dzielnicy Mokotów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-29 2022-04-08 10:00 --
TZ.PNK.260.6.2022 Przeprowadzanie lokatorów eksmitowanych z lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób miasta, położonych na terenie Dzielnicy Mokotów. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-03-22 2022-03-30 10:00 --
TZ.PNR.260.2..2022 Wymiana stolarki okiennej na nową stolarkę PCV o współczynniku (Uw max 0,9W/m²K) w lokalach i budynkach znajdujących się w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy na terenie: DOM: „Służewiec”, „Wierzbno”, „Wiśniowa”, „Madalińskiego”, „Konduktorska” i „Polkowska”, kończącego się zawarciem umowy ramowej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-21 2022-03-08 10:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa