Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 79  pokazuj  pozycji

TZ.PNK.260.2.2024 Usługi w zakresie transportu i eksmisji z nieruchomości stanowiących własność m.st. Warszawy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2024-01-19 2024-01-29 10:00 2024-02-15
TZ.PNK.260.51.2023 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie naprawy tynków i malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. E. J. Abramowskiego 9 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-12-19 2024-01-08 10:00 2024-02-09
TZ.PNU.260.9.2023 Wykonywanie usługi konserwacji w branży ogólnobudowlanej w obiektach: budynkach i na terenach należących w 100% do m.st. Warszawy oraz w lokalach stanowiących 100% własności m.st. Warszawy znajdujących się w budynkach wspólnotowych niezarządzanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w Rejonie I - DOM „Służewiec” i Rejonie II - DOM „Wierzbno” Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-28 2024-01-04 10:00 2024-01-05
TZ.PNU.260.7.2023 Wykonywanie czynności niezbędnych do utrzymania w ruchu instalacji elektrycznych w budynkach i lokalach oraz urządzeniach i instalacjach terenowych na terenach zarządzanych i administrowanych przez ZGN Dzielnicy Mokotów oraz w lokalach gminnych znajdujących się w budynkach niebędących w administracji ZGN, usuwanie i zabezpieczanie awarii na ternach DOM „Wiśniowa" Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-11-02 2023-11-27 10:00 2023-11-30
TZ.PNU.260.5.2023 Sprzedaż i dostarczenie ciepła do budynków stanowiących własność m.st. Warszawy w Dzielnicy Mokotów będących w administracji Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2023-10-13 2023-11-15 10:00 2024-01-04
TZ.PNK.260.47.2023 Wykonanie i montaż nowych wiat śmietnikowych na utwardzonym podłożu, usytuowanych na działkach stanowiących własność m.st. Warszawy, administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-12 2023-10-27 10:00 2023-11-10
TZ.PNK.260.45.2023 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie naprawy tynków i malowania klatek schodowych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. E. J. Abramowskiego 9 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-10 2023-10-25 10:00 2023-11-23
TZ.PNK.260.41.2023 Realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego na rok 2023 pt.: „Zazieleniamy Mokotów – kolejne 1000 krzewów” na terenach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-05 2023-10-30 10:00 2023-11-10
TZ.PNK.260.44.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 374 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-10-02 2023-10-18 10:00 2023-10-20
TZ.PNK.260.38.2023 Remont dachu, stropu poddasza i kominów z wymianą pokrycia dachowego budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej 35 w Warszawie (ETAP I) Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-09-14 2023-10-03 10:00 2023-10-09
TZ.PNK.260.34.2023 Wykonanie remontu budynku usługowego z bramą wjazdową tzw. „Gołębnik” znajdującego się na działce ew. nr 69 przy ul. Puławskiej 59 w Warszawie wraz z zajęciem fragmentów działek ew. nr 65, 66/5, 68 i 70 z obrębu 1-01-23. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-31 2023-08-16 10:00 2023-10-09
TZ.PNU.260.4.2023 Całodobowe usuwanie awarii instalacji elektrycznej i ich skutków wraz z robotami poinstalacyjnymi, zabezpieczanie doraźne instalacji i obiektów gdy grożą awarią, wykonywanie remontów konserwacyjnych w branży elektrycznej (...) jak również wykonywanie pomiarów elektrycznych na zlecenie DOM „Wiśniowa” Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2023-07-26 2023-08-30 10:00 2023-08-30
TZ-PNK.260.31.2023 Wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy rampy od strony południowej w budynku przy ul. Irysowej 19 w Warszawie z wykonaniem podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-07-05 2023-07-21 10:00 2023-08-23
TZ.PNK.260.30.2023 Remont dachu, stropu poddasza i kominów z wymianą pokrycia dachowego oraz wykonaniem instalacji odgromowej budynków mieszkalnych przy ul. Dolnej 35 i Dolnej 37 oficyna w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-29 2023-07-14 10:00 2023-07-21
TZ.PNK.US.260.29.2023 Wykonywanie usług ochrony obiektów znajdujących się na terenie ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w formie podjazdów jednoosobowych patroli interwencyjnych oraz interwencyjne wystawienie jednoosobowego posterunku Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2023-06-19 2023-06-27 10:00 2023-12-07
TZ.PNK.260.28.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 327 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 23 w Warszawie w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-14 2023-06-30 10:00 2023-07-04
TZ.PNK.260.25.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 217 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej, elektrycznej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-13 2023-06-28 10:00 2023-06-30
TZ.PNK.260.26.2023 Wykonanie remontu lokalu mieszkalnego nr 186 w budynku przy ul. Z. Modzelewskiego 46/50 w Warszawie w branżach: budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-12 2023-06-27 10:00 2023-06-28
TZ.PNK.260.22.2023 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 3, 24, 80 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie w branżach: budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-06-01 2023-06-19 10:00 2023-08-23
TZ.PNK.260.20.2023 Wykonanie robót remontowo-budowlanych w zakresie naprawy tynków i malowania klatek schodowych i mieszkań w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. E. J. Abramowskiego 9 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-26 2023-06-13 10:00 2023-09-08
TZ.PNK.260.18.2023 Doraźna naprawa dachu w celu zabezpieczenia klatek schodowych i mieszkań przed przeciekami w budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9 w Warszawie Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-05-23 2023-06-07 10:00 2023-06-09
TZ.PNK.260.15.2023 Wykonanie remontu lokali mieszkalnych nr 3, 24, 80 w budynku przy ul. Puławskiej 4/6/8 w Warszawie w branżach: budowlanej i sanitarnej. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-26 2023-05-17 10:00 2023-05-30
TZ.PNK.260.13.2023 Doraźna naprawa dachu w celu zabezpieczenia klatek schodowych i mieszkań przed przeciekami w budynku przy ul. E.J. Abramowskiego 9 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-21 2023-05-08 10:00 2023-05-11
TZ.PNK.260.16.2023 Realizacja zwycięskiego projektu budżetu obywatelskiego pt.: „Zazieleniamy Mokotów – nasadzenia krzewów i kwiatów w miejscu betonu” na terenach admin. przez ZGN w Dzielnicy Mokotów m.st. W-wy Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-21 2023-05-16 10:00 2023-10-09
TZ.PNK.260.12.2023 Odbudowa więźby dachowej drewnianej, naprawę kominów, wymianę obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych w branży elektrycznej w budynku przy ul. A. Naruszewicza 16 w Warszawie. Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2023-04-12 2023-04-27 10:00 2023-05-08

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa